Leren Leren Methode


Training voor kinderen van groep 5 t/m 8 in het basisonderwijs

(en studerende jeugd in het VO, MBO, HBO)

In een paar uur tijd leer je sneller en beter leren met je eigen talenten.
Voor iedereen die wil LEREN LEREN.


Het onderwijs biedt leerstof talig aan: gestructureerd, op volgorde, in kleine porties en met het accent op verschillen. Veel kinderen leren van nature echter visueel, oftewel in beelden: ze willen overzicht, werken liever vanuit gehelen (kaders) en letten meer op overeenkomsten. Niet de leerstof is voor hen het probleem, maar de manier van aanbieden en verwerken.

Door beeld en taal te combineren, wordt in de ‘Leren Leren Methode’ optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het brein. Hierdoor zal de leerstof makkelijker en sneller onthouden worden. De kennis gaat als vanzelf naar het langetermijngeheugen. Met oefeningen en het aanleren van geheugentechnieken ontstaat inzicht in de werking van de hersenen, waardoor bewuster en beter geleerd wordt. Door overzicht te houden, wordt informatie behapbaar en inzichtelijk.

Kinderen en jongeren ervaren (eindelijk) succes bij het leren, waardoor het zelfvertrouwen groeit en dus ook de motivatie.

Leren wordt weer zoals het moet zijn: leuk en met resultaat.


De training:

 • sluit aan bij het visuele leersysteem
 • maakt bewust van de eigen talenten en het toepassen ervan bij het leren en studeren
 • geeft inzicht in de werking van de hersenen en de eigen leerstijl
 • leert geheugentechnieken aan voor optimaal leerresultaat
 • verbetert het tekstbegrip middels de unieke Kleurmethode*
 • leert de technieken aan van de Conceptmap** (gestructureerde Mindmap)
 • leert informatie via een snellere breinroute naar het langetermijngeheugen te brengen
 • is bewezen effectief bij o.a. tekstbegrip, leren en de motivatie
 • geeft handvatten in het opzetten van een werkstuk, spreekbeurt, boekenbeurt, project
 • is de leeringang voor visueel ingestelde kinderen (dyslexie, AD(H)D, ASS, beelddenken en hoogbegaafdheid)
 • geeft direct resultaat bij proefwerken, huiswerk plannen en motivatie
 • pakt faalangstgevoelens aan en vergroot het zelfvertrouwen
 • Sluit aan bij alle reguliere lesmethodes.

* Tekstbegrip
Begrijpen wat je leest, is de grondslag voor effectief leren. Denk hierbij aan het herkennen van kernwoorden in een tekst (wat is belangrijk?) en het leggen van verbanden binnen een tekst. Met behulp van de unieke Kleurmethode kun je de opbouw van een tekst doorgronden. De kleuren geven de hiërarchie binnen de tekst weer, waardoor verbanden zichtbaar worden. Een zeer eenvoudige, en doeltreffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip.

** Conceptmap
Door informatie binnen een vast kader te plaatsen ontstaat overzicht. Helemaal als dit met zowel taal (kernwoorden) als beeld (tekeningen) gebeurt. Een conceptmap is een gestructureerde Mindmap, waar je direct houvast aan hebt bij het leren, notuleren en het opzetten van werkstukken en spreekbeurten. Een zeer eenvoudige, en doeltreffende manier om een talige boodschap om te zetten naar beeld en dus begrip. Daarbij wordt de informatie als vanzelf opgenomen in het langetermijngeheugen. Alle lesstof overzichtelijk bij elkaar geplaatst in een overzicht. Zowel bij leren als bij presentaties een handig hulpmiddel.


Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat alle kinderen baat hebben bij deze gestructureerde, visuele manier van leren. Daarbij is het effect bij omstandigheden als dyslexie, AD(H)D, ASS, Hoogbegaafdheid en beelddenken enorm positief gebleken.


Voor verdere informatie zie www.kindinbeeld.nl of neem vrijblijvend contact met mij op.

 


Leren wordt weer zoals het moet zijn: leuk en met resultaat.

FoRTe_blokje_rood

Leren Leren Methode