‘Leren Leren Methode’: Tarieven


Kennismakingsgesprek:

Gratis (30 minuten)

Klik hier om een afspraak te maken.


Groepstraining ‘Leren Leren Methode’ (max. 6 personen)

8 t/m 12 jaar (BO groep 5 t/m 8) : € 225,00 voor 8 wekelijkse lessen van 75 minuten
12+ (VO) : € 165,00 voor 6 klokuren: 1 (zater)dag of 2
dagdelen

Individuele training

8 t/m 12 jaar (BO groep 5 t/m 8) : € 425,00 voor 8 wekelijkse lessen van een uur
12+ (VO) : € 320,00 voor 6 klokuren: 1 (zater)dag of 2
dagdelen

Tarieven zijn inclusief tussentijds (mail- en/of telefonisch) contact met ouders, eindevaluatie en werkmateriaal.


Betaling leskaarten ‘Leren Leren Methode’:

Een leskaart wordt voorafgaande aan de training gekocht en betaald. U ontvangt hiervoor een factuur. Betaling is bevestiging van deelname.


‘Leren Leren Methode’ op school:

Prijs op aanvraag.

Klik hier om contact op te nemen.


Voorwaarden:

- Afzeggen van de les kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de les.
- De tarieven voor Remedial Teaching zijn vrijgesteld van BTW.

Verder zijn de aan u beschikbaar gestelde Algemene voorwaarden Praktijk FoRTe van toepassing.

Wijzigingen in tarieven en specificaties blijft voorbehouden.

 


Leren wordt weer zoals het moet zijn: leuk en met resultaat.

FoRTe_blokje_rood

Leren Leren Methode