Remedial Teaching: Particulier


Als leren niet (meer) vanzelf gaat, kan de hulp van een Remedial Teacher uitkomst bieden.

- Heb je moeite met lezen?
- Is spelling lastig?
- Is je handschrift slecht leesbaar?
- Lukt het rekenen niet zo goed?
- Heb je meer uitdaging nodig?
- Heb je hulp nodig bij het plannen en aanpakken van je taken?
- Vind je het moeilijk om je aandacht bij je werk te houden?
- Denk je vaak dat je iets niet kunt?

Ouders die het vermoeden hebben dat hun kind een leerachterstand heeft, kunnen Praktijk FoRTe inschakelen. In overleg met ouders en school wordt bekeken waar en wanneer de begeleiding het beste gegeven kan worden.

Benieuwd wat Remedial Teaching voor uw kind kan betekenen? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvende kennismaking.


Intakegesprek:

Na een telefonische of persoonlijke kennismaking, stuur ik u een vragenlijst toe en maken we een afspraak voor een intakegesprek. We bespreken de kennis en vaardigheden van uw kind en de ontstane problematiek. Ook stellen we de hulpvraag vast. Uw kind mag bij dit gesprek aanwezig zijn.


Onderzoeksgegevens:

Een goede samenwerking met school vind ik heel belangrijk.

Ik neem, met uw toestemming, contact op met de leerkracht van uw kind voor aanvullende gegevens en om de hulp (en het huiswerk) op elkaar af te stemmen. Indien nodig neem ik een nader didactisch onderzoek af tijdens het starttraject.


Starttraject:

Tijdens de eerste vier lessen neem ik de tijd om uw kind beter te leren kennen en gaan we samen op zoek naar de doelen die hij/zij zelf heeft. Ook probeer ik d.m.v. gesprekken, eventuele toetsen, oefeningen en observaties helder te krijgen hoe uw kind leert en welke aanpak het beste past. Tijdens dit traject werk ik wekelijks met uw kind. Voorafgaand aan de lessen koopt u een 4-lessenkaart.

Op basis van alle gegevens stel ik een Individueel Handelingsplan op, dat ik met u bespreek, waarna de Remedial Teaching kan worden vervolgd.


Begeleiding:

Afhankelijk van het plan werk ik wekelijks of één keer in de twee/drie weken met uw kind. Voorafgaand aan de lessen koopt u een 4-, 6- of 12-lessenkaart.

Tijdens de lessen blijf ik signaleren, observeren en voer ik diagnostische gesprekken. Zo krijg ik een beeld van de oplossingsstrategieën en hiaten in de ontwikkeling. Door verschillende werkvormen (o.a. spel/beweging/visueel maken) en materialen te gebruiken, sluit ik zoveel mogelijk aan bij de leerstijl van uw kind.

De Remedial Teaching wordt zoveel mogelijk onder schooltijd, op school gegeven, mits de school daar toestemming voor geeft. Zo is er na schooltijd ruimte voor de nodige ontspanning.

Begeleiding in mijn praktijk in Sleeuwijk of op een andere locatie (bijvoorbeeld bij het kind thuis of in een ziekenhuis) is ook mogelijk.


Evaluatie:

Iedere 6 weken is er een korte tussenevaluatie. Elk Handelingsplan sluit ik af met een evaluatiegesprek, waarin we kijken hoe het is gegaan, welke vorderingen uw kind heeft gemaakt en of er een vervolgaanpak nodig is.


 

 


Remedial Teaching gaat uit van wat een kind wél kan en bouwt daar stapje voor stapje op verder. Dat geeft het kind zelfvertrouwen en helpt het weer op weg.

FoRTe_blokje_blauw