Remedial Teaching


Een Remedial teacher geeft professionele ondersteuning aan leerlingen met leer- of ontwikkelingsproblemen. Vaak hebben deze kinderen moeite met de aangeboden leerstof of met de werkhouding en taakaanpak. Deze didactische en/of pedagogische hulp is bedoeld om leerachterstanden of leerproblemen te verkleinen.

Sommige leerproblemen zijn tijdelijk. Als een kind, door bijvoorbeeld ziekte achterop is geraakt, kan de achterstand samen met de Remedial Teacher weer worden ingehaald. Andere leerproblemen blijven, zoals dyslexie of ADHD. Je kunt wel leren er zo goed mogelijk mee om te gaan. Daar is soms langdurige ondersteuning voor nodig.


Er wordt bij ieder kind goed gekeken waar het daadwerkelijke probleem zit. Het is de bedoeling de hiaten in de ontwikkeling op te sporen en deze aan te pakken. De begeleiding sluit aan bij de leerstijl en de mogelijkheden van het kind. Hier wordt een handelingsplan voor gemaakt, waarin o.a. de te behalen doelen en de werkwijze worden beschreven.

Hierin onderscheidt Remedial Teaching zich van bijles; een herhaling van de huidige leerstof (re-teaching) of het voorbereiden van nieuwe leerstof (pre-teaching).


Er kan ook Remedial Teaching gegeven worden aan leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren. Ook zij kunnen extra aandacht en zorg gebruiken, zodat ze uitgedaagd worden in leren leren, leren denken en leren (voor het) leven.


Remedial Teaching gaat uit van wat een kind wél kan en bouwt daar stapje voor stapje op verder. Dat geeft het kind zelfvertrouwen en helpt het weer op weg.


Voor verdere informatie zie www.lbrt.nl of neem vrijblijvend contact met mij op.

 


Remedial Teaching gaat uit van wat een kind wél kan en bouwt daar stapje voor stapje op verder. Dat geeft het kind zelfvertrouwen en helpt het weer op weg.

FoRTe_blokje_blauw